top of page
Paper Abstract

מודל הבטיחות ברשת

״לתת לילדים טלפון סלולרי ללא הדרכה, זה כמו לשלוח אותם באמצע הלילה להסתובב לבדם ברחוב הכי מסוכן בעולם״

במשחקי וידאו, ברשתות חברתיות, במטאוורס, בכל מקום שיש בו בני ובנות נוער, יש גם פוגעים. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, כך גוברת הנוכחות של הנוער ברשתות, ובהתאמה גם גוברים הסיכויים שלהם להיפגע מרחבים הוירטואלים. 

אנחנו מאמינים שככל שנתייחס לתופעה הקשה הזו מהר יותר, כך פחות בני ובנות נוער ייפגעו. 

המשימה שלנו היא להפיץ את ׳מודל הבטיחות ברשת׳ בקרב הנוער, הצוותים החינוכיים שלהם (פורמליים וא-פורמליים) וההורים שלהם, ובכך לספק כלים יישומיים שלא רק יעודדו לנהל שיח פתוח בנושא, ובכך למנוע את הפגיעה הבאה, אלא גם לזהות סימנים מחשידים ודרכי פעולה מתאימים במקרים כאלו. 

לצורך מטרה זו, אספנו את המקרים המעניינים והרלוונטיים ביותר בהם נתקלה הדר בעבודה בשטח כחוקרת עבירות מין ונוער ביחידת סייבר, וגיבינו אותם במידע האקדמי שנאסף במסגרת הדוקטורט שלה. על בסיס זה, יצרנו את מודל הבטיחות ברשת אשר נותן מענה לסוגיות האקוטיות שפוגשות כל נער או נערה בעת השהות במרחבים הוירטואלים. 

בנוסף למודל הבטיחות ברשת המועבר בהרצאותיה, הדר פועלת נמרצות בכדי לשנות היבטים רגולטוריים מיושנים שאינם מותאמים להתקדמות הטכנולוגית המהירה, ומותירים לא פעם נפגעות ונפגעים חסרי מענה. בשאיפה לעורר את המודעות של מקבלי ההחלטות לסכנות המזדמות ברשת ובחשיבות של התאמת החקיקה המיושנת למציאות הוירטואלית הבועטת,  פועלת הדר הן בוועדות בכנסת, הן מול חברי כנסת ושרים, והן במועצות ועיריות מקומיות. 

 

אנחנו מאמינים כי זו היא האחריות שלנו המבוגרים, להכווין ולחנך את דורות העתיד, לשמור על עצמם  במרחבים הוירטואלים אותם אנחנו בעצמינו יצרנו.  

למודל הבטיחות ברשת

bottom of page